พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

แต่งตั้ง “พล.ต.อ.สราวุฒิ” รองผบ.ตร.เป็นประธานสอบวินัย “บิ๊กโจ๊ก”

ตั้ง “พล.ต.อ สราวุฒิ เสรี รองผู้บังคับการตำรวจ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานของเขา หลังจากที่ “บิ๊กต่าย” ได้ลงนามในคำสั่งให้พวกเขาต้องออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยในคดีนี้

จากคำสั่งของพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) ในการลงนามในคำสั่งเพื่อให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล “บิ๊กโจ๊ก” รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมตำรวจอีก 4 นาย ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวนและพิจารณาทางวินัย เนื่องจากมีคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ BNKMASTER และเกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจบางคนที่ถูกกล่าวหาด้วยคำสั่งนี้

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ยังได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขที่ 177/2567 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องที่กล่าวถึง โดยมีผู้สอบสวนทั้งหมด 14 คน และมี พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช เป็นประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่สอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่ามีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุในคำสั่งนี้ หรือเมื่อการสอบสวนต้องการพิจารณาข้าราชการตำรวจอื่น คณะกรรมการจะต้องรายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นโดยเร็วให้กับประธานคณะกรรมการในการดำเนินการต่อไป